ИНФО
МЕДИЯ
ВХОД / ИЗХОД

В момента има 20  гости и няма потребители и в сайта

8030881Вашия адрес:18.232.179.5
8030881Вашия адрес:18.232.179.5

Министерство на земеделието и храните публикува заповед РД 09-434/15 юни 2015 г., която определя срокът за прием на документи  за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Министър на земеделието и храните

"1. Определям период на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г

2.  За начална дата за прием на заявления за подпомагане съгласно т. 1 определям 29.06.2015 год., като същият да приключи на 24.07.2015 год.

3. Бюджетът за приетите заявления за подпомагане в периода на прием по т. 2 е в размер на левовата равностойност на 35 000 000 евро.

4. Размерът на бюджета посочен в т. 3, може да бъде променян в съответствие с чл. 26, ал. 3 от Наредба № 14 от 28 май 2015 г.

5. В периода на прием по т. 2 и съгласно чл. 24, ал. 6 от Наредба № 14 от 28 май 2015 г. се предоставя възможност за подаване на заявления за подпомагане и по електронен път.

        5.1.При подаване на заявление за подпомагане по електронен път в рамките на определения в т. 2 период на прием, кандидатите следва да попълнят и подадат в избрана от тях областна дирекция на ДФ „Земеделие” заявление за достъп (по образец), за предоставяне на права за достъп и ползване на електронен модул за създаване на заявление за подпомагане.

         5.2.Подаването на документи, съгласно Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № 14 от 28 май 2015 г., по електронен път се извършва в рамките на определения в т. 2 период на прием, след предварително попълнено в електронния модул заявление за подпомагане и при спазване на разпоредбите на Наредба № 14 от 28 май 2015 г.

Съобщение за приема, определен в настоящата заповед, да се публикува най - малко 10 работни дни преди съответната начална дата на електронните страници на Министерство на земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, както и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” и областните дирекции „Земеделие”.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Васил Грудев - заместник - министъра на земеделието и храните и Румен Порожанов - изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция.

МИНИСТЪР:

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА"

НОВИНИ
Web Новини
January 2023
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Какво е водещо при избор на консултантска фирма, за изработка на проекти?

цена - 40%
местоположение - 40%
препоръка - 0%

Total votes: 5
15.jpg

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player